Znieczulenia bezigłowe

IJNEX
Znieczulenia bezigłowe

Nowatorska zasada działania wykorzystana w systemie IJNEX charakteryzuje się szeregiem zalet, do których można zaliczyć:

  • eliminację oporów natury psychicznej i strachu przez praktycznie bezbolesny sposób przeprowadzania iniekcji, 
  • możliwość dawkowania leku zgodnie z indywidualnymi potrzebami, 
  • precyzyjne zaaplikowanie wstrzykiwanego środka farmakologicznego, 
  • zapobieganie infekcjom powodowanym przez przypadkowe ukłucie igłą.

Powyższe zalety systemu IJNEX ułatwiają lekarzowi pracę i zmniejszają do minimum stres pacjenta, a to zwiększa jego gotowość do regularnego poddawania się leczeniu stomatologicznemu.

Zasada iniekcji bezigłowej polega na tym, że płynny środek farmakologiczny jest prowadzany pod wysokim ciśnieniem do tkanki podskórnej, czyli pod błonę śluzową, co eliminuje konieczność użycia igły.