Protetyka

protetyka

  • Licówki, korony, mosty porcelanowe, pełnoceramiczne
  • Mosty bez szlifowania zębów
  • Elastyczne protezy nylonowe
  • Protezy bezklamrowe
  • Protezy w ciągu jednego dnia
  • Naprawa protez na poczekaniu
  • Zabiegi ze znieczuleniem

Wkłady ceramiczne (inley, onley)
Są lepsza alternatywą dla odbudowy ubytków zęba niż wypełnienia kompozytowe czy glassionomerowe szczególnie jeśli dotyczą dużej utraty twardych tkanek.

Wkłady i nakłady (inleye, onleye) porcelanowe są uzupełnieniami wysokiej jakości, wykonywanymi we współpracy z Pracownią Protetyczną, szczelnie odbudowującymi utracone fragmenty zęba. Charakteryzują się wysoką estetyką, niską ścieralnością, dużą trwałością, pozwalają na wierne odbudowanie kształtu zęba.